Billetter

Disse billetter havde deres funktion fordelt over 20 rækker. De første ti rækker var “gulvet” og herefter “terrassen” hvor udsynet over salen hævede sig gradvist. De forskellige billetters betegnelser kaldtes blokbilletter og plansæt, og sidstnævnte blev trykt i...

Hulklipper

Alternativ anvendelse var ikke uagtet når biografgængernes gunst skulle behages. Så derfor må vi nævne at denne orginale hul-klipper ikke blot perforerede datidens bælter  – men også i Skanse Bio – flittigt blev brugt  til at lave skiftemærker i filmene....

Fejeblad

TURKIS FARVET STÅLFEJEBLAD Oprydning i operatørrummet var en meget vigtig ting. Hertil erhvervede man sig dette pragteksemplar af et stålfejeblad. De originale informationer om dets anskaffelse i uge, måned og år synes at være gået tabt, men det kan dog stadfæstes, at...

Filmspole

500 METER SPOLE ORIGINAL BAUER 500 m. spole Skanse Bio brugte 500 m. spoler frem til 1977, hvor de blev afløst af 1800 m. spoler Operatør Peter Nielsen’s 8 årige søn Peter ved Skanse Bios Bauer maskine  i 1977 Filmspolen befinder sig idag i privat...

Facadeskilt

Skanse bios facadeskilt 1975-1980 Inden den gamle biograf blev ramt af saneringens mørke skygge, skyndte man sig at evakuere så mange historiske effekter som muligt. Her iblandt dette – biografens gallionfigur, signaturen – facadeskiltet. Dette skilt var...

Askebæger

Skanse Bio havde i starten, dette af 2 askebægre udført i ler. Deres placering var i foyeren forrest i biografen og tæt ved sal indgangen. Hvor mange smøger og cigarer disse – igennem deres 53 årige karrierer har haft på samvittigheden vides ikke, men som...